มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ 21 มี.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “safety Zone” ศิลปะบำบัด…การสื่อสารกับคนในครอบครัว โดย ผศ.โสภา อ่อนโอภาส นักวิชาการสังคมสงเคราะห์ และนักศิลปะบำบัดอิสระ
และเวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด ”จัดสวนเล็กๆมุมบ้าน เติมธรรมชาติให้บ้านสวย” โดย คุณศิลปชัย สุขหนู นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะเมา​ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ