มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 8 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “นวดตัวเอง ป้องกัน บรรเทาอาการปวดแขน และไหล่” โดย อาจารย์นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

เวลา 14.00-15.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Safety Zone…ศิลปะบำบัด การสื่อสารกับคนในครอบครัว” โดย ผศ.โสภา อ่อนโอภาส นักวิชาการสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบำบัดอิสระ

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/99046624927?pwd=NHJ3ais1U25MUzBwL3V3eENQcnZNQT09

Meeting ID: 990 4662 4927

Passcode: 81164


ย้อนกลับ