มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำทีมลงพื้นที่ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในพื้นที่บ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในพื้นที่หมู่บ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 ราย โดยมีความห่วงใย ถามไถ่ถึงอาการ และการเยียวยารักษา พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าช่วยเหลือเบื้องต้น หากขาดเหลือสิ่งใดสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับได้กับทางสาธารณสุข และทางนายอำเภอในท้องที่

นอกจากนี้ ได้มอบถุงธารน้ำใจ สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เจลล้างมือ และแอลลกอฮอลล์ เพื่อใช้สำหรับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย และครอบครัว ในครั้งนี้ อีกด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022005&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2WQtBQg 


ย้อนกลับ