มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปลูกต้นไม้ในสวนฯ

นักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 9 คน ช่วยปลูกต้นไม้ในสวนบำบัด มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ