มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 1 จำนวน 20 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสวนบำบัดและทำความสะอาดสวนบำบัดให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการการขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ