มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ธอส.ส่งมอบอาคารเรียนและตั้งธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง จ.สระแก้ว

สระแก้ว – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบอาคารเรียนและจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง ให้ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว และส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 10 หลังด้วย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายฉัตรชัย ศิริไล กรรการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)และผู้บริหารธนาคาร ได้ร่วมกันส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำอ้อม ตามโครงการสร้าง ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2563 เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร โดยมี พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ,พ.ต.อ.นรินทร คำแก่น รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ,พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 ,นายจรัญ ขำสุขเลิศ นายก อบต.เขาสามสิบ และคณะครูใหญ่ ร.ร.ตชด.กก.ตชด.ที่ 12 ร่วมกันรับมอบ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งธนาคารโรงเรียน และส่งมอบบ้านตามโครงการสร้าง ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 10 หลัง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทาง ธอส.จึงได้จัดทำโครงการสร้าง ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยตั้งเป้าหมายช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีอาคารเรียนหรืออาคารเรียนทรุดโทรมให้มีอาคารเรียนหลังใหม่ที่มีสภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุนสร้าง ซ่อมอาคารเรียนให้กับโรงเรียน ตชด.มาแล้วกว่า 30 แห่ง สำหรับภาคตะวันออกได้คัดเลือก ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม เข้าร่วมโครงการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 103 คน ประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ ทาง ธอส.จึงสนับสนุนงบประมาณ 2 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนมาตรฐาน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียนได้ 5 ห้อง และในวันส่งมอบอาคารอย่างเป็นทางการได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับภูมิทัศน์อีก 25,000 บาท เพื่อให้บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

อย่างไรตาม กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากสนับสนุนการสร้างอาคารเรียน ทาง ธอส.ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้แก่นักเรียน จำนวน 10 หลังเฉลี่ยหลังละ 50,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคหลังละ 5,000 บาท ตามโครงการสร้าง ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและพิการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง จำนวน 50,000 บาท โดยสร้างธนาคารจำลองและลงระบบการรับฝากเงินอย่างง่าย เพื่อสร้างวินัยทางการออมให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้มีงานมีบ้านเป็นของตนเองในอนาคต ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า มีนักเรียนบางคน มีเงินฝากที่เก็บสะสมในธนาคารโรงเรียนจำนวนมากกว่า 30,000 บาทด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021912&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2037723


ย้อนกลับ