มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทหารพราน 49 มอบวีลแชร์ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ร่วมกับ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนใต้ (พสบ.จชต.) รุ่นที่ 15, สภาสันติสุขตำบลศรีสาคร, ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา ร่วมกันทำข้าวหมกไก่แจกประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่ได้ร่วมกันกิจกรรมพัฒนามัสยิดดารูลฮิสชาน บ้านไอตืองอ หมูที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 80 กล่อง พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 60 ชื้นให้กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ยังได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 5 บ้านบาตูกาเต๊าะ บ้านย่อยบ้านไอร์ตือ ตำบลศรีสาคร อำภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับเด็กหญิงรูสนา ดอมะ ผู้พิการประเภท 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่ป่วยพิการเนืองจากจมน้ำทำให้สมองขาดออกชิเจน ซึ่งสร้างความปลื่มปิติให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021171&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/161224


ย้อนกลับ