มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตลาดเดินได้ 

ขอรับบริจาคสิ่งของใช้แล้ว ที่อยู่ในสภาพดี เช่น ประเภทเสื้อผ้า, รองเท้า , เครื่องประดับ, ของเล่นเด็ก ,หนังสือ ฯลฯ เข้าร่วม โครงการตลาดเดินได้เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กยากจน โทร. 02-5392916,02-539-9958
IMG_3658


ย้อนกลับ