มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็น วิทยากร “ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนฯ”

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็น วิทยากร เรื่อง “ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและคนพิการในชุมชน” จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) 11 เขต ใน กรุงเทพมหานคร เช่น ดอนเมือง หนองจอก ลาดพร้าว บางเขน สายไหม บางแค ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ ลพบุรี อินน์ รีสอร์ท ลพบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566


ย้อนกลับ