มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดอบรม “โครงการการฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อการกระตุ้นพัฒนาเด็กพิการ สำหรับผู้ปกครองแกนนำและผู้ปกครองรายใหม่ ประจำปี 2565

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้จัดอบรม “โครงการการฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อการกระตุ้นพัฒนาเด็กพิการ สำหรับผู้ปกครองแกนนำและผู้ปกครองรายใหม่ ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 ครอบครัว ณ ห้องประชุมโรงแรมเกียรตินคร จังหวัดนครศรีธรรมราช  สนับสนุนงบประมาณโดย คุณอรทัย รัตนศิริวิไล โดยในค่ายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์รภัช  ทิพย์ชวานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้


ย้อนกลับ