มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดดอกไม้

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิเอ็มโอเอไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิถีสุขภาพ MOA ทั้งจิตและกายให้กับ ผู้ปกครองและเด็กๆ ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยทั้งผู้ปกครองและเด็กๆ ได้ ร่วมหาประสบการณ์จัดดอกไม้ และ รับพลังบำบัด
IMG_1303 IMG_1307 IMG_1312 IMG_1323 IMG_1343 IMG_1344 IMG_1351 IMG_1434 IMG_1449 IMG_1455 IMG_1458


ย้อนกลับ