มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ จังหวะดนตรีบรรเลง…ผ่อนคลายดนตรีในสวน ”

“ จังหวะดนตรีบรรเลง…ผ่อนคลายดนตรีในสวน ”
เสวนาวิชาการ บำบัดในสวน โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัวสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่นวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น ณ สวนบำบัด มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ