มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กำหนดการ งานประชุมวิชาการสวนบำบัดประจำปี  2564 ครั้งที่ 1

กำหนดการ งานประชุมวิชาการสวนบำบัดประจำปี  2564 ครั้งที่ 1
สวนบำบัดกับเด็กพิการและครอบครัวในภาวะโควิด – 19
(GARDEN THERAPY  NATIONAL FORUM)
วันศุกร์ที่
27 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 – 16.00 .

 
ย้อนกลับ