มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คนพิการตัวอย่าง ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุริยา  สมสีลา เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ   และคุณวันเสาร์ ไชยกุล จากมูลนิธิการดํารงชีวิตอิสระคนพิการเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น บุคคลพิการตัวอย่าง  ประเภทพิการทางการเคลื่อนไหว  ประจำปี 2565 โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)


ย้อนกลับ