มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คณะ สปสช. ดูงาน ศูนย์บริการคนพิการทั้วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผศ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. และคณะ สปสช.เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และ คุณวันเสาร์ ไชยกุล เครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ เพื่อประชุมหารือแนวทางการเข้าสู่หน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้าน ประเภทการนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันนี้ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ