มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ขึ้นบ้านใหม่” ครอบครัวคนพิการทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 10 ครอบครัว ที่ย้ายมาจาก “ชุมชนคนหูหนวก” บริเวณใต้สะพาน และริมถนนพระราม 9 ซึ่งได้เข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) อาคาร 55 ภายใต้โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” พร้อมทั้งยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และต้นโกสน ให้กับทั้ง 10 ครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในครั้งนี้ ณ อาคาร 55 โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021206&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/property/195879


ย้อนกลับ