มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ขอบพระคุณ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล

ขอบพระคุณ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ทำปฏิทิน ปีใหม่ 2566 ซึ่งเป็นภาพวาดสีน้ำมันฝีมือของคุณสุวรรณชัย วาดเอง มามอบให้กับ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดย ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ย้อนกลับ