มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ขยับกาย…สบายจิต

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในสวน ครั้งที่ 10 “ขยับกาย…สบายจิต” สร้างสุขจากลมหายใจ สู่การดูแลสุขภาพด้วยโยคะ ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบัดฯ โดยการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เพื่อเน้นการรับรู้ลมหายใจ การดูแลตัวเองด้วยลมหายใจ การยืดเหยียด เพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองเด็ก และผู้อยู่อาศัยในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน.. ขอขอบคุณทีมโยคะ คุณกานนภัส  แต้มพานิช  (ครูแอน) และเพื่อน


 


ย้อนกลับ