มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมโมบายตุ๊กตาผ้า

กิจกรรมโมบายตุ๊กตาผ้า ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 7 กันยายน 2558


IMG_9625
IMG_9643 IMG_9657 IMG_9659 IMG_9670


ย้อนกลับ