มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563
สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและครอบครัว สู่การมีส่วมร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
ภายใต้งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น
ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ


ย้อนกลับ