มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศิลปะเพ้นท์สีจากฟองน้ำ

กิจกรรมศิลปะเพ้นท์สีจากฟองน้ำในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 24 กันยายน 2558


IMG_0105
IMG_0110 IMG_0111 IMG_0131 IMG_0132 IMG_0135


ย้อนกลับ