มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 20 ธ.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00-11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ขนส่งมวลชน ทุกคนต้องขึ้นได้” โดย คุณสว่าง ศรีสม เลขาธิการและกรรมการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีม Music Inspired by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ