มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 31 ส.ค. 64

วันอังคารที่  31 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบบัด “ท่าฝึกยืนและการใช้อุปกรณ์” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การทำการบูรผลไม้” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)


ย้อนกลับ