มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯในรูปแบบออนไลน์ : 2 ธ.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดบ่า สะบัก และหลัง” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด”หมกหัวปลี” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ