มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง  (ผู้ช่วยครู)

เวลา14.00-15.00 น. ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ วิทยากรโดย  Music inspires By เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

 

Join Zoom Meeting

https://kpmg.zoom.us/j/92389373875?pwd=cG9KK2czS2pCei9iYjNWc2VNclFuUT09

 

Meeting ID: 923 8937 3875

Passcode: 201256

 


ย้อนกลับ