มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ได้จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ และอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มพก.ชั้น 1 อาคารใหม่ โดยมีผู้ปกครองเด็กพิการ เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านในชุมชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  30  คน

โดยได้วิทยากรจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 คน บรรยาย และฝึกปฎิบัติ ให้ความรู้ ดังนี้ .-

  • เรื่องไฟไหม้ ชนิดของแก๊ส ถังดับเพลิง และ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิดที่ถูกวิธี
  • ฝึกซ้อมการหนีไฟให้แต่ล่ะคนมีหน้าที่ดับไฟ แจ้งไฟไหม้ ไปที่จุดรวมพล และโทรแจ้ง จนท.ดับเพลิง
  • ฝึกทดลองซ้อมดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟมและถังดับเพลิงชนิดน้ำควรอยู่ในระดับไหนถึงจะดับไฟได้ สาธิตถึงการปิดแก๊สขณะไฟลุกไหม้ให้ถูกวิธี

อีกทั้ง วิทยากรยังช่วยดูถังดับเพลิงของ มพก.ทั้งหมด 11 ถัง ที่มีว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ และสอนวิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิงไม่ให้ของเหลวในถังเกาะตัวกันเป็นก้อนทุกๆ 3 เดือนยังแนะนำการบำรุงรักษาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพที่ดี เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65

 


ย้อนกลับ