มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5

กิจกรรมสวนบำบัด ให้ผู้ปกครองและเด็กพิการที่มารับบริการใน “ กิจกรรมการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ” เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและกระตุ้นการเรียนรู้ สนุก เพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการย้อนกลับ