มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน CBR Forum 2016

10ตัวแทน จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ : การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน CBR Forum 2016 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ซึ่งช่วงบ่ายของวันนี้ คุณสมชาย รุ่งศิลป์ (กรรมการดำเนินงานมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานด้านคนพิการกับเครือข่ายชุมชน

 


ย้อนกลับ