มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การประชุมคณะกรรมการสถาบันการนวดไทย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559   การประชุมคณะกรรมการสถาบันการนวดไทยเพื่อเด็กพิการ  ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ครั้งที่1/2559  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการนวดไทย ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันฯ

IMG_1127 IMG_1134 IMG_1205


ย้อนกลับ