มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

FINFIN Channel ร่วมกับ เข้ม ยูโร บอม และบ้านแฟนคลับ

FINFIN Channel ร่วมกับ เข้ม ยูโร บอม และบ้านแฟนคลับ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จำนวน 54,000 บาท โดยทีผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ