มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Damco Logistic มอบโต๊ะ

Damco Logistic มอบโต๊ะ จำนวน 6 ตัว ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ