มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

CP บัญชีเวชภัณฑ์สัตว์

CP บัญชีเวชภัณฑ์สัตว์ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงิน จำนวน 69,472 บาท พร้อม สิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ