มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

้มหาวิทยาลัยรัชภัฎพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัย รัชภัฎพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 4  มอบสิ่งของจำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับครอบครัวเด็กพิการที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ