มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงแรม Somerset lake point Bangkok มอบสิ่งของ

 พนักงาน โรงแรม Somerset lake point Bangkok มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมตลาดเดินได้ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ