มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงแรม My Hotel CMYK

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 พนักงานและผู้บริหาร โรงแรม My Hotel CMYK เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ