มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงเรียนสอนเต้นและดนตรีแคทส์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสอนเต้นและดนตรีแคทส์ cats school of dance and music มอบเงินจากการจัดการแสดงการเต้นประจำปี 2558 จำนวน 20,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

IMG_4608 IMG_4610 IMG_4612 IMG_4615 IMG_4618


ย้อนกลับ