มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงเรียนนานาชาติคอนคอเดียน

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติคอนคอเดียน และผู้ปกครอง เลี้ยงอาการกลางวันและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ