มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (สยามพารากอน)

ตัวแทนจากโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (สยามพารากอน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล มอบเงิน 23,620 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไปขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ