มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการ“วิ่งให้ทัน”

โครงการ“วิ่งให้ทัน” รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ โดย บริษัท บางกอก เชน ฮอลปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอล, โรงพยาบาล เกษมราษฏร์ และ โรงพยาบาลการุณเวช เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนนำไปมอบให้แก่ 3 มูลนิธิฯ,มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ผู้บริหารโรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอล มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจำนวน 100,000 บาท ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ