มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 เพื่อนๆ คุณกฤษณะ สีหานารินทร์

เพื่อนๆ คุณ กฤษณะ สีหานารินทร์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ