มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เพจแก้วเสียงธรรม

เพจแก้วเสียงธรรม มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ