มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เด็กชาย อติโรจน์  แซ่หวู่ และครอบครัว

เด็กชาย อติโรจน์  แซ่หวู่ และครอบครัว สนับสนุน แอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 2 ลัง และหน้ากากอนามัยจำนวน 200 ชิ้น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมในช่วงการระบาดของโควิด-19 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ