มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เด็กชายนภัทร สวรรณรัฒนากล และครอบครัว

เด็กชายนภัทร สวรรณรัฒนากล และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ