มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เด็กชายชนพัฒฐ์ ชาญสุไชย และครอบครัว

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เด็กชายชนพัฒฐ์ ชาญสุไชย และครอบครัว บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ