มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี )

เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ