มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อากาเซประเทศไทย

อากาเซประเทศไทย มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ