มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ห้างหุ้นส่วน จำกัด อัลฟ่า วัน ทีม

ผู้บริการ และพนักงาน ห้างหุ้นส่วน จำกัด อัลฟ่า วัน ทีม เลี้ยงอาหารกลางและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ