มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุณัฏฐา อินทร์ชัย

คุณสุณัฏฐา   อินทร์ชัยและครอบครัว มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ