มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สำนักปฏิบัติธรรม ลาดพร้าว 96

สำนักปฏิบัติธรรม ลาดพร้าว 96 สนับสนุนสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

DSC_0417


ย้อนกลับ