มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 9

สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 9 มอบสิ่งของเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ และขนมเค้กเลี้ยงผู้ปกครองและน้องๆ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

IMG_7890 IMG_7898 IMG_7902


ย้อนกลับ